Jag tror på att människan står över maskinen, att kärlek och acceptans är vägen till en bättre värld. Ett leende kan hela den brustnaste av själar.
Om alla är dem de är så kommer vi längre än om alla är de som media och samhället säger vi ska vara. Jag tror att man ska ta folk för vilka de är och vad varje individ faktiskt kan istället för vem hen känner, att om alla använder sin kunskap och sitt förnuft till att göra något som gagnar många kan vi vända på mycket ont.
Vidare är jag övertygad om att om folk bara lyfte blicken från den egna plånboken skulle de flesta nog få nya perspektiv på saker och ting, om man lyssnade på den lilla människan istället för de som har makten skulle vi få ett sundare samhälle. Den verkliga förändringen kommer underifrån.
Jag är säker på att om alla älskade de sina istället för att hata alla andra skulle vi leva lugnare, tryggare.
Jag tror på att barn alltid i alla lägen ska få vara just barn. Det om något kommer vi i framtiden ha glädje av.

Annonser