Jag kom att tänka på en insändare jag skrev för ett antal år sedan. Den bemöttes med en hel del spott och spe och jag fick höra att jag skulle veta hut. Men nu tror jag tiden är mogen för min idé. Men jag ska nog prata tyst om den, det kan ju vara någon som tar den på allvar.

I dessa tider då kommun och stat ska spara in på allt och alla så har jag ett förslag som kan lösa, arbetslösheten, bostadsbristen och ekonomin på en gång.

Gör det olagligt att vara arbetslös.
Jag tror att de flesta redan nu inser vilka möjligheter jag har upptäckt. Men jag ska förklara mig. Om man tar alla arbetslösa och sätter dem i fängelse så kan man spara massor av pengar. Det skulle generera ett stort antal lägenheter och hus som blir tomma då deras arbetslösa ägare åker in. Hus och lägenheter som kan användas för att bekämpa den rådande bostadsbristen. Arbetslösheten försvinner ju av sig självt så att säga, och vid brist på fängelseplatser så finns ju ett otal tomma fabrikslokaler att bygga om, för att inte tala om hus som inhyser arbetsmarknadsåtgärder som kommer att stå tomma. Det kan inte vara så svårt att bygga om dem till anstalter. Vilket i sin tur genererar i flera nya jobb, dels inom byggsektorn när allt ska byggas om och dels inom fångvården som kommer att behöva fångvaktare bland annat. Vilket i sin tur genererar nya skattekronor in till staten. Givetvis blir en del av dessa kronor pengar som bara går runt men det kan nog någon kreativ person komma på hur vi ska lösa. Man skulle ju kunna lägga ut de nya anstalterna på entreprenad. Carema kanske är villiga att köpa in sig i den branschen också.

I enlighet med den så kallade ”Torsklagen” så ska givetvis enbart själva utövandet av arbetslösheten göras olaglig. Vägen till arbetslöshet, varsel och liknande, ska fortfarande vara laglig. Uppsägningar kan till och med komma att premieras i tider eller områden där t ex hög bostadsbrist råder.
Detta förslag skulle även kunna leda till att eliminera de rån och inbrott (och även andra brott för den delen) som begås av just arbetslösa då dessa sätts bakom lås och bom redan innan brotten begås.
Man skulle även kunna tänka sig en modell där den arbetslöse betalar en slant för sitt uppehälle. Det mesta av ersättningen en arbetslös får skulle ju, som idag, kunna gå till hyra och mat. Hyran skulle ju dessutom kunna höjas rejält då den arbetslöse inte längre har andra räkningar att tänka på. En liten slant skulle kunna sparas för framtida behov eller spenderas i anstaltens kiosk.

Där skulle de arbetslösa få gå. Telefoner och datorer kommer ju att bli över från diverse utbildningar och åtgärder så det finns ju resurser att söka arbete. För enda sättet att slippa ut är naturligtvis att skaffa sig ett jobb. Företagen kan ju åka ut och syna utbudet som finns och mer eller mindre på plats välja ut kandidater som de tycker verkar lämpliga.

Men vad händer då om den arbetslöse inte hittar någon anställning? Ska denna gå där och gnaga på samhället hela sitt liv?
Såklart inte. Det kommer Fas 3 och utförsäkringen se till. I takt med att ersättningen krymper kommer ju motivationen till att hitta ett jobb öka. Och om den arbetslöse inte finner något jobb. Ja så vidare värst länge överlever man ju inte när man inte kan betala för maten. Så det är ju ett problem som löser sig själv. Och dödgrävaren ska ju ha något att göra han också.

Dessa förslag borde uppmärksammas glatt av Reinfeldt och hans anhang.

Annonser